Doprava zdarma od 699,- Kč (CZ) / free shipment at 50 € (SK, DE., PL)

Odstoupení od kupní smlouvy

Právo odstoupení od kupní smlouvy

Od kupní smlouvy máte právo odstoupit v termínu 14 dnů bez udání důvodu. Tento termín odstoupení od kupní smlouvy končí po uplynutí 14 dnů od doby, kdy jste převzali nakoupené zboží, nebo ho převzala třetí osoba, vámi určená, mimo přepravce. Abyste mohli využít tohoto práva odstoupení od kupní smlouvy, je nutné informovat nás o tom mailem na e-mailové adrese shop@thetwiggyshop.cz. Můžete také využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, ale není to podmínka. Abyste dodrželi termín odstoupení od kupní smlouvy, stačí abyste nás o tom informovali ještě před uplynutím termínu odstoupení od kupní smlouvy.

CHTĚLI BYCHOM VÁS UPOZORNIT, ŽE ZÁSILKY ODESLANÉ NA NAŠI ADRESU NA DOBÍRKU, NEPŘEVEZMEME.

Důsledky odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi včetně nákladů na doručení zboží (s výjímkou dodatečných výdajů vzniklých v souvislosti s jiným vybraným a dražším způsobem doručení než sami nabízíme) a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi informaci o odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení platby provedeme stejným způsobem, jakým byla provedena prvotní úhrada objednávky zboží, pokud si vysloveně nebudete přát jiný způsob. V každém případě náklady na vrácení platby poneseme my sami.

Pokud jste obdrželi zboží na základě kupní smlouvy,

a) prosíme o odeslání doporučeně na adresu: 2care s.r.o., Komenského 1543, 512 51 Lomnice nad Popelkou, nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od kupní smlouvy. Termín bude dodržen v případě, pokud vrátíte zboží před uplynutím termínu 15 dnů,

b) budete nuceni uhradit náklady na vrácení zboží,

c) nesete odpovědnost jen za snížení hodnoty zboží v důsledku užívání nesprávným způsobem

 

Vzor formuláře odstoupení od kupní smlouvy. (formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě odstoupení od kupní smlouvy) - adresát:

2care s.r.o., Komenského 1543, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14ti dnů

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:     

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající:     2care, s.r.o.

IČ:                   06048277

Se sídlem:       Komenského 1543, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na internetových stránkách obchodu 2care objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V ………..……. dne ……….…….

 

Podpis spotřebitele

 

 

 

 

Přílohy: Doklad o koupi